#212172
Den interesserede

Investeringsselskabet MIRANOVA anvender følgende områder når de køber diverse ETFere givet fordelingen er 40% aktier og 60 % obligationer:

Aktier Europa
Aktier USA
Aktier nye markeder
Aktier US ejendom
Aktier Globale småselskaber
Aktier USA små selskaber.
Statsobligationer
Sikre virksomhedsobligatio…
Europæiske højrente virks..
.Globale virksomhedsobliga…
Højrente virksomhedsoblig…
Statsobligationer højrentel..

Spørgsmål: Er der nogle der ved hvilke konkrete ETFere disse overskrifter dækker over? Det er formentlige fra iShares, men hvilke papirer er det mere præcist?

See more at: http://www.miranova.dk/40-aktier-60-obligationer#sthash.DwCgEife.dpuf