#212066
thsv

Renten på boliglånet er selvfølgelig med i tallene, men du har simpelthen ikke fattet at adm.bidraget er for høj når det skal betales på 80% af gælden, mens der er afdragsfrihed.
Over halvdelen af renterne ved F5-løsningen er renter på bankgælden, da selve F5-lånet kun koster 85.400 kr over 5 år, mens bankrenterne er 99.900 kr.
For F5 uden afdrag er rente og adm.bidrag derimod 129.059, mens bankgælden kun koster 62.256 kr over 5 år (igen afrunder til fordel for afdragsfrihed!).
Og du glemmer at korrigere for samme nettoydelse, da løbetiden bliver kortere for banklånet…
mine udregninger er baseret på præcis den samme nettoydelse kvartal efter kvartal.