#212040
thsv

Givet en tidshorisont på maks. 5 år bliver det afdragsfri lån for dyrt i adm.bidrag, da dette skal betales på hele lånet.
Hvis renten blot er steget 1 procent om de 5 år vil 2% lånet være klart billigere end F5-lånet grundet den kursgevinst man så opnår. Ligeledes er rentefradraget jo stadigvæk ca. 33,5% værd for de første 50.000 kr årligt, hvilket ca. svarer til den rente og adm.bidrag du kommer til at betale ved 2% med afdrag.

Kursen på 2% afdragsfrit er i mine øjne for ringe til at dette lån er i spil, og tillægget for afdragsfrihed gør også at denne mulighed forekommer for dyr.

For øvrigt lyder 2 mill. i gæld voldsomt for en enlig mor, er du virkelig godkendt til det?