#211956
morsdreng

Hvis et kreditforeningspantebrev indfries ekstraordinært, er det muligt at ændre det til et ejerpantebrev, men kun på det beløb som gælden/pantebrevet er nedbragt til.

Her oplyser spørgeren, at pantebrevet har haft sidste termin, hvilket må forstås som at pantebrevet er blevet ordinært indfriet. Når det er tilfældet, er pantebrevet nedbragt til “0” og der er hverken “stempel” at spare, eller nogen panteret tilbage til senere/andet brug,

Kontakt kreditforeningen igen, men husk ting tager tid.