#211704
morsdreng

Dit spørgsmål kan IKKE besvares, da du intet har nævnt om hverken løbetid og de månedlige ydelser/betalinger på hhv. banklånet og kreditten.

Den månedlige ydelse du skal betale på et banklån er beregnet som en annuitet, dvs. den månedlige betaling som ved den givne rente kan både afvikle og forrente gælden over den forudsatte tid. Den månedlige betaling er derfor ens i hele lånets løbetid. Stiger renten kompenseres der herfor ved en forlængelse af løbetiden, mens det modsatte sker, hvis renten falder.

Den betaling som du skal foretage på en kredit, svarer til et serielån, dvs. du betaler et fast månedligt, kvartalsvis eller ½-årligt afdrag/nedskrivning + rente, der typisk tilskrives hvert kvartal. I denne situation er din betaling IKKE ens over hele kredittens løbetid – kun afdraget/nedskrivning. Din samlede månedlige eller kvartalsvise betaling, bestående af afdrag/nedskrivning + rente, vil derfor være størst i starten og falde over tid, efterhånden som rentetilskrivningen bliver mindre pga den faldende gæld, hvilket forklarer den lavere ÅOP. Falder eller stiger renten, har dette IKKE betydning for løbetiden, der vil forblive den samme, men din faktiske betaling (afdrag + rente) vil stige eller falde, alt efter hvad vej den variable rente har bevæget sig. Men det vil du i praksis næppe opdage, da hver eneste af dine månedlige eller kvartalsvise betalinger vil være forskellig fra den forudgående.

Men noget endeligt svar kan du ikke få, pga. dine manglende oplysninger.