#211468
Michael

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164013

Det omtalte finder du i §7:

“§ 7. Lån kan uanset § 5 ydes ud over lånegrænsen til indfrielse af såvel realkreditlån i eget institut som foranstående lån. Lån efter 1. pkt. udmåles med et kontantprovenu maksimalt svarende til indfrielsesbeløbet og omkostningerne i forbindelse med indfrielse og ydelse af lån.
Stk. 2. Der må kun ydes lån efter stk. 1, såfremt pantsikkerheden ikke herved forringes væsentligt.”

Bemærk at der ikke står nævnt hvilken type lån der kan ydes så i princippet kan kreditforeningen godt yde et afdragsfrit flexlån i disse tilfælde. I praksis vil de nok kræve et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag. §7 giver dig dog ikke KRAV på at få omlagt dit lån – det er stadig op til kreditforeningen om de vil være med, men lovgivningen sætter ingen forhindring op.