#211070
TobiasAK89

Men der er ikke noget i vejen for at du betaler gaelden. Din x-kone haefter dog stadig for den.