#210960
morsdreng

Aftaleretligt er risikoen for at de underskrevne dokumenter ikke er nået frem til banken alene din.

Jeg kan forstå, at reglerne for F5 lånet lægger op til, at dette automatisk forlænges, hvis debitor/kunden intet foretager sig, hvorfor banken har været berettiget til at lade lånet fortsætte som F5.

Om banken, pga. forløbet og snakken med dig og i henhold til reglerne for god skik og god PI-praksis, burde have rykket eller kontaktet dig vedrørende den manglende returnering af de fremsendte lånedokumenter vedrørende F1, forudsætter et nærmere kendskab til hele forløbet, og kan derfor ikke afgøres her. Kun hvis banken burde have kontakte dig, kan der være noget at komme efter, ellers ikke. Nærmere kan vi ikke komme det.

Men har du prøvet at drøfte problemstillingen med banken? Du kan IKKE indbringe en sag for Pengeinstitutankenævnet før end du har fået afgjort din klage hos bankens klageansvarlige.