#116106
Anonym

Danske pengeinstitutter er af Finansrådet inddelt i 4 grupper baseret på størrelse:

Gruppeinddelingen bestod i 2006 af:

Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia. kr. og derover.
Gruppe 2: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 10 mia. kr. og op til 50 mia. kr.
Gruppe 3: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 250 mio. kr. og op til 10 mia. kr.
Gruppe 4: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på under 250 mio. kr.

Arbejdende kapital er defineret som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud.