#210806
morsdreng

THSV – det der er blev et spurgt om er, om det kan betale sig at flytte billånet. Det kan det næppe og så er den historie ikke længere. Dine beregninger og oplysning om, til hvilken rente spørgeren kunne have fået lånet andre steder er useriøst, når man ikke kender stiftelsestidspunkt, hovedstol samt andre væsentlige oplysninger, og tjener intet fornuftigt formål.

Den låneberegner som du henviser til forudsætter en baggrundsviden om, hvilke omkostninger der skal indgå i beregningen af ÅOP. Prøv at læse bogen om kreditaftaleret af Anne-Dorthe Bruun Nielsen og Hans Helge Beck Thomsen, 1. udgave side 47, hvor der er eksempler på hvilke udgifter der indgår i kreditomkostninger og hvor der samtidigt oplyses, at Kreditaftaleloven kun angiver eksempler på omkostninger og derfor ikke er udtømmende.

Eller endnu bedre, læs loven og noterne til denne, bl.a. note 28 til kreditaftalelovens § 4, nr. 7:
” Hvad angår forsikringspræmier skal disse – uanset om der er tale om en forsikring, der skal tjene til sikkerhed for kredittens tilbagebetaling – medregnes i de samlede kreditomkostninger, hvis det er en betingelse for at opnå kreditten eller for at opnå denne på de annoncerede vilkår, at den pågældende forsikring tegnes.”

Spørgeren HAR fået svar på sit spørgsmål, og der er derfor ingen grund til at fortsætte tråden.