Forside Fora Privatøkonomi Budgetkonto i minus Budgetkonto i minus

#210786
morsdreng

Du fortæller ikke, hvilken ydelse banken er forpligtet til at give jer for det årlige gebyr I betaler for budgetkontoen.

MEN de fleste PI tilbyder 2 slags budgetkonti, en hvor kunden selv skal stå for det hele og en anden, hvor banken tilbyder løbende at holde øje med om budgettet holder, giver jer adgang til budgettet via netbank og mulighed for løbende ændringer.

Selv om banken evt. ikke har levet op til sin forpligtelser iht. aftalen med jer om det årlige gebyr, hænger I selv på overtrækket, der jo også er gået til betaling af jeres udgifter.

PI-ankenævnet har i sin afgørelse 82/2008 taget stilling i en problemstilling, der kan minde om jeres og har i sin afgørelse sagt:

“Det påhvilede som udgangspunkt M som kontohaver at sørge for, at der var dækning for de betalinger, der var tilmeldt kontoen. Det forhold, at banken gennemførte betalingerne uden, at der var dækning, kan ikke i sig selv medføre, at banken har pådraget sig et ansvar. Det lægges til grund, at betalingerne ikke blev afmeldt af M, og at betalingerne heller ikke blev afvist i forbindelse med de månedligt udsendte betalingsoversigter.”

Om jeres evt. klage til PI-ankenævnet vil føre til et andet resultat, bl.a. fordi I har betalt for en ydelse som banken ikke har ydet, er svært at sige. Men resultatet vil næppe blive, at banken skal betale jeres meget store overtræk på budgetkontoen. I kan i bedste fald forvente et mindre “plaster på såret” evt. i form af godtgørelse af det betalte gebyr for budgetkontoen og/eller lavere lånegebyr og rente på et lån til inddækning af overtrækket. Så der er kun småpenge at hente på at klage.

Da en klage først skal indgives til bankens klageansvarlige, kan det da også være, at det der kan ende med en flaske rødvin.