#210758
Anonym

Det giver da god mening at vurdere om man mener et produkt er pengene værd for en selv. Personligt har jeg fulgt en overenskomst i 2 år – resten af mit løn-arbejdsliv har jeg selv forhandlet mine ansættelsesvilkår. Da jeg meldte mig ud fandt de en opsigelsesfrist frem som jeg aldrig var blevet orienteret om, så vi tog afsked med hinanden i Lyngby ret. Men der er andre der vil have god glæde af fagforeningen. Min opfordring lyder derfor ikke hverken for eller imod. Men den lyder: Husk at overveje evt. medlemskab og lad dig ikke forlede af religiøse fundamentalister der siger “Det SKAL man da”.

Regnfrakkeproducenterne ville sikkert helst sælge regnfrakker hele året, men hvis jeg har brug for en ny er det mest sandsynligt at jeg køber den om efteråret. Er det umoralsk?

Samme rationelle synspunkt kan anlægges vid forsikringer. I udgangspunktet giver forsikringen jo kun en del af præmien tilbage som erstatninger så man skal ikke forsikre sig for at få betalt sine skader. Man skal forsikre sig for at fjerne risikoen for ubærlige hændelser. Lidt anderledes forholder det sig med arbejdsløshedsforsikring (A-kasse) da den er så statsreguleret og statssubsidieret. Dér kan der være god fornuft i at forsikre sig selvom man godt kan leve med risikoen for nogle måneders arbejdsløshed.