#210634
morsdreng

Da du oplyser, at familielånet hos dine forældre er optaget for at I kunne få en bedre – billigere – rente, ville I have skyldt det samme beløb til andre, hvis dine forældre ikke havde lånt jer pengene.

Nu har i planer om et huskøb, som lånet på 600.000 kr. sandsynligvis vil sætte en stopper for. Men hvad er det du vil? Hvis du og dine mand ikke længere skal være skyldnere på lånet, vil det normalt forudsætte, at kreditorerne – dine forældre – giver afkald på kravet imod jer, og i så fald vil dette være en gave som er skattepligtig hos modtagerne – dig og din mand.

Du oplyser samtidig, at dine forældre har brug for pengene, så udadtil skal det se ud som om du og dine mand ikke skylder dine forældre noget som helst, mens virkeligheden er en anden. I denne situation får I ikke fradrag for renten på en gæld, som I jo lader som om I slet ikke har. En sådan proforma konstellation vil også få betydning for dine forældre, som sandsynligvis vil blive beskattet af den renteindtægt som de kunne have fået fra dig og din mand. Hvis du ikke er enearving, vil udlånet til dig og din mand være et aktiv i dine forældres dødsbo, som I til den tid kan risikere at skulle tilbagebetale, hvis din arv ikke er stor nok til at indfri lånet. Er I 3 børn og er udlånet til dig og din mand eneste aktiv i dine forældres dødsbo, skal I til den tid indfri gælden til dine forældre/dødsboet, hvorefter du kun vil arve de 200 tkr. Men da du oplyser, at dine forældre har hus, vil det endelige regnestykke selvfølgelig blive anderledes. Dine forældres udlån eller eftergivelsen af samme, kan også få betydning hvis dine forældre på et tidspunkt skulle få brug for hjælp fra det offentlige.

Du oplyser samtidig, at dine forældre har brug for de penge de har udlånt til dig og din mand, så det er næppe en løsning, at dine forældre eftergiver dig gælden ved at give dig et arveforskud eller gør det samme over en årrække via det årlige beløb, som forældre kan give deres børn skattefrit.

At blæse med mel i munden er svært, og det er netop hvad dine spørgsmål lægger op til.

Eneste løsning er. at du og dine forældre kontakter en advokat, der på baggrund af fyldestgørende oplysninger om dine forældres økonomiske og andre forhold, måske kan fremkomme med en bedre og endelig løsning på jeres problemer. Du skal ikke regne med, at du på dette forum kan få råd der endeligt vil kunne løse problemstillingen.