#210526
morsdreng

Det er umuligt at komme med en nøjagtig forklaring, når man ikke ved om den oplyste ydelse på 1.650 kr. indbetales ultimo eller primo måneden og med hvilken valør denne faktisk indgår på lånet og uden at kende de nøjagtige bestemmelser for bankens renteberegning. Men tag og spørg banken igen, de er den eneste der kan give en endelig forklaring.

I dag beregner banker ganske rigtigt renten på grundlag af 365 rentedage pr. år og månedens faktiske antal dage, hvor et rente-år tidligere var på 360 dage og en måned på 30 dage.

Stigningen i renten fra 30.6 til 30.9. er på 1,08 kr., mens 1 dages rente af en gennemsnitlig hovedstol på 164.000 kr. er på ca. 33 kr. Til gengæld er 1 dags rente af den månedlige ydelse på 1.650 på omkring 33 øre. Så mit foreløbige bud er, at forskellen har noget at gøre med den månedlige ydelse og hvornår denne valørmæssigt er indgået på lånet og ikke med selve hovedstolen.

Stigningen svarer stort set til at 3 månedlige ydelser er indgået 1 dag senere end i det forudgående kvartal, eller at en ydelse er indgået med 3 dages forsinkelse. Prøv at sammenlign kontoudtoget for 2 kvartal med 3 kvartal 2014 for at konstatere om de månedlige ydelser er indgået på samme tidspunkt i alle 6 måneder. Hvis ikke har du sikkert fundet forklaringen, men igen, der er kun banken der kan komme med den endelige forklaring.