#116074
Anonym

Hej Jyden

Er det ikke garantifonden (www.garantifonden.dk) som dækker i tilfælde af evt. bankerot?

Fandt følgende under lovgrundlag på pågældende hjemmeside:

Kapitel 6

Udbetalinger fra Fonden til indskydere og investorer

§ 16. Udbetalinger fra Fonden eller Fondens overførsler af indskud og midler til konti i andre institutter skal finde sted snarest muligt og senest 3 måneder efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en betingelse for udbetalingen, at der er tale om behørigt efterprøvede krav. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelse først 7 bankdage efter, at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1, 1. pkt., nævnte frist, dog højst med 9 måneder.

Ud fra dette uddrag, kan der for mig at se, at der kan gå op til 1 år før pengene igen kommer til udbetaling, eller har jeg misforstået noget?

MVH