#210268
morsdreng

Dit spørgsmål, der startede med din ubegrundede frygt for manglende tinglysning af et gældsbrev, har nu via en måske ikke tinglyst ægtepagt, vist sig i virkeligheden at dreje sig om et sandsynligvis tinglyst ejerpantebrev. Om ægtepagten er tinglyst, har du ikke oplyst, men stiller i stedet et nyt og irrelevant spørgsmål til, hvordan ejerpantebrevet kan forventes at blive indfriet i tilfælde af en skilsmisse, som desværre fortæller, at dit kendskab til området er begrænset.

Dette forum egner sig desværre ikke til at hjælpe dig med at få afklaret dine forhold i relation til ægtepagt, gældsbreve, ejer- eller pantebreve, når du selv er uden det fulde overblik på området.

Prøv i stedet at spørge din bank, advokat, revisor eller andre som – måske – på baggrund af den pågældendes selvsyn af tinglysningens udvisende, kan give dig en forklaring.