#210252
morsdreng

Hvad vil du kunne se på tinglysning.dk? da ikke gældsbrevet, som ikke skal tinglyses.

Hvad du kan se på tinglysning.dk er det som skal eller bør tinglyses, f.eks. hvis dig og din ægtefælle har indgået ægtepagt om særeje eller gave, eller du har udstedt pant i hus, andelsbolig, bil eller andet løsøre eller købt bil finansieret via købekontrakt med ejendomsforbehold.

Hvis du ikke har gjort noget af ovennævnte, er der ingen forhold eller rettigheder vedrørende dig som skal eller bør tinglyses – og der er således intet at finde på tinglysning.dk. der omhandler dig.