Forside Fora Privatøkonomi Tinglyst gældsbrev Tinglyst gældsbrev

#210244
morsdreng

Et gældsbrev skal IKKE tinglyses. Kun et pantebrev bør tinglyses, for at beskytte kreditor og panthaver imod pantsætterens øvrige kreditorer og konkurs.

At et pantebrev ikke er tinglyst berører ikke dets gyldighed, men betyder alene, at kreditor kan risikere at værdien af hans pant forringes eller forsvinder, hvis andre kreditorer får tinglyst pant i ejendommen eller hvis ejeren/debitor kommer under konkurs- eller anden bobehandling.

Det fremgår ikke klart af dit spørgsmål, om du er skyldner eller kreditor på gældsbrevet. Men spørgsmålet om tinglysning – hvis der er tale om et pantebrev – har kun betydning for kreditor/panthaveren. Som debitor kan du være ligeglad med om panthaver har fået tinglyst sit pantebrev.

Om et pantebrev er tinglyst kan du se af http://www.tinglysning.dk