#210200
morsdreng

Spørgerens bank har lavet en fejl, ved at etablere et F5 lån med en restløbetid på 21 år, i stedet for de aftalte 30 år. Iflg. det oplyste, har banken erkendt denne fejl.

På dette grundlag kan der ikke være nogen tvivl om, at banken er erstatningsansvarlig overfor spørgeren og derfor må dække dennes tab på grund af fejlen.

Bankens ydelsen af en kassekredit kan umuligt erstatte spørgerens tab på grund af bankens fejl. Når spørgeren skal underskrive kassekreditkontrakten, er det også ham der til sin tid skal tilbagebetale kreditten og så er der IKKE tale om nogen erstatning eller godtgørelse fra banken side. At Kassekreditten er gratis/ikke skal forrentes, er i denne forbindelse uden nogen som helst betydning.

Det eneste spørgsmål er herefter, hvorledes og hvordan sørgerens tab opgøres. Men det bør ikke være en uoverkommelig opgave for et pengeinstitut, eller for den sags skyld for skribenterne på dette forum.

Da banken som ønsket har etableret et F5 lån, blot med en forkert restløbetid, og da F5 lånet under alle omstændigheder skal refinansieres om 5 år, kan en opgørelse af spørgerens tab begrænses til at vedrøre denne 5-årige periode. Tabet kan opgøres som forskellen mellem nutidsværdien af nettobetalingerne efter skat i de kommende 5 år på det fejlagtigt etablerede F5 lån og nutidsværdien af nettoindbetalingerne efter skat i samme periode på det F5 lån med 30 årig løbetid som banken burde have etableret. Opgørelsen bør endvidere korrigeres for, at spørgeren først skal afholde omkostningerne til bl.a. stempel om 5 år i stedet for nu.

Alternativet er, at banken indfrier det fejlagtigt etablerede lån og i stedet etablerer et nyt F5 lån med en restløbetid på 30 årtil den kurs der var gældende for det pågældende lån, da fejlen blev lavet. Om det så koster de 100-150 tkr. som banken har nævnt, er alene bankens problem.

Du bør snarest klage til bankens klageansvarlige, hvis navn og kontakt adresse du kan finde på bankens hjemmeside.

Hvis dette ikke fører til en tilfredsstillende løsning, skal du indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, der desværre har en længere ekspeditionstid.