#210160
morsdreng

Kære spørger, SKATS svar er det rigtige.

Fradrag for renten følger som hovedregel den der hæfter for gælden. Så du kan få hele rentefradraget ved enten at overtage din x andel af huset og de indestående bank- og realkreditlån, eller ved at dig og din x indgår en aftale om, at det i jeres INDBYRDES forhold, kun er dig der hæfter for gælden til banken og kreditforeningen.

Ulempen ved den sidste løsning er, at din x naturligvis fortsat vil hæfte overfor de pågældende kreditorer og at du afskærer dig fra at kunne foretage regres mod din x, hvis det ender med, at du må betale en manko til banken efter et eventuelt salg. Er der efter et salg en manko på eks. vis 500 tkr. som du må betale, vil du kunne foretage regres mod din x for ½-delen eller 250 tkr. Den mulighed mister du, hvis I indgår en aftale om, at du i jeres indbyrdes forhold hæfter fuldt ud for gælden.

Så spørgsmålet er, om det er risikoen værd, at du giver afkald på en evt. fremtidig regres, for at få hele rentefradraget, især når det jfr. ovenstående indlæg beløbsmæssigt ikke er de store beløb vi taler om.

At betale alle udgifter på noget som du kun ejer ½-delen af, kan aldrig være en længerevarende løsning og kan kun accepteres i et kortere tidsrum, hvori ejendommen forsøges solgt i fri handel. For din x vedkommende, kan ikke være rart, at skulle hæfte for gælden i mange år efter at hun er fraflyttet det tidligere fældes hjem, indtil du en gang ud i fremtiden – måske – får økonomi til at overtage huset alene. På trods af skilsmissen vil jeres økonomi fortsat være “sammenblandet” indtil huset er solgt og en evt. manko er afviklet.

Når du samtidigt oplyser, at huset i dag kun kan sælges med et tab, virker det ikke særlig sandsynligt, at du en gang ud i en nær fremtid bliver i stand til at overtage huset alene.

I bør derfor sammen med panthaverne overveje, om det ikke er mere hensigtsmæssigt at sælge huset med et tab nu, og efterfølgende enten afvikle eller få en aftale med panthaverne vedrørende tabet.

I øvrigt minder din situation meget om en anden nylig spørgers.