#210014
morsdreng

Bidrag til et realkreditinstitut dækker ikke KUN risikoen ved de ydede lån. Endvidere hæfter låntagerne for de ydede lån både personligt og med deres ejendom. I visse tilfælde endda solidarisk for andre lån i samme serie.

Realkreditrådet har udgivet en pjece om det danske realkreditsystem, hvoraf bl.a. fremgår:

“Realkreditinstituttet opkræver et bidrag på lånet for at skaffe penge til den daglige drift, dække eventuelle tab og eventuelt
få et overskud. Bidraget er en procentdel af lånets restgæld, som låntageren betaler, så længe lånet løber. Bidragssatsen svarer til rentemarginalen i et pengeinstitut men er typisk lavere.

I forhold til låntagerne påtager realkreditinstituttet sig dog en risiko, fordi instituttet taber penge, hvis en låntager ikke
kan betale sine renter og afdrag. Det giver på den anden side instituttet en stærk tilskyndelse til at yde god og fornuftig
långivning, så denne risiko bliver så lille som mulig.”