#209850
morsdreng

Dit spørgsmål har INTET med checkreglerne at gøre, og drejer sig alene om, hvorvidt du må beholde et beløb som ved en fejl er udbetalt til dig.

Det må du som udgangspunkt naturligvis IKKE, da du er forpligtet til at tilbageføre modtagne beløb, hvis du ved eller burde vide, at der er tale om en fejl.

Om du er i god tro kan ikke afgøres ud fra dine oplysninger. Hvor stort er beløbet? hvad stod i følgebrevet fra forsikrings-selskabet? er du selv kunde i samme forsikringsselskab? stod du overfor selv at skulle modtage en udbetaling fra det pågældende forsikringsselskab?

Hvis du har modtaget et større beløb og hvis det af følgebrevet fremgår, at det er erstatning for f.eks. personskade eller en totalskabet bil, får du meget, meget svært ved at overbevise andre end dig selv om, at du var i god tro. Og husk på, at god tro drejer sig om, hvad en almindelig fornuftig person vidste eller burde vide og at du ikke bevidst kan holde dig uvidende eller i god tro, ved f.eks. ikke at åbne post eller mails.

De tilfælde hvor modtageren har fået lov at beholde et for meget udbetalt beløb, drejer sig typisk om lønudbetalinger, hvor reglerne for beregning af lønnens størrelse kan være komplicerede og hvor den ansatte derfor ikke har haft mulighed for at vide, at den månedlige løn gennem længere tid har været for stor. Jo større den udbetalte løn har været i forhold til den rigtige, jo sværere vil det blive at påstå god tro.

Så du slipper næppe fra at tilbagebetale beløbet. Hvis du ikke gør det risikere du en straffesag, når du beholder et beløb som du ikke er berettiget til.