Forside Fora Privatøkonomi Udlevering af fortrolige oplysninger Udlevering af fortrolige oplysninger

#209848
morsdreng

At skyldner har været i fogedretten, eller at gælden på anden vis er blevet offentlig kendt, f.eks. pga. af en dom, er en betingelse for at banken pga. deres tavshedspligt kan indberette en kunde/skyldner til RKI, men er uden betydning ved salg af fordringer.

Lindorff oplyser på deres hjemmeside, at de opkøber krav fra banker/pengeinstitutter, så det drejer sig ikke kun om gæld fra konkursramte PI opkøbt fra Finansiel Stabilitet. Min teori er, at forudgående indhentelse af skyldners accept på, at hans fortrolige oplysninger må videregives til en køber af fordringen, i realiteten gør det umuligt at handle bankfordringer, hvorfor jeg tvivler på, at dette sker. Men jeg ved det som sagt ikke.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at spørgsmålet har været forelagt for Finanstilsynet, efter den afgørelse fra Erhvervsankenævnet som du henviser til. Men som oplyst, er der grænser for hvor dybt jeg kan gå ind i sagen på dette forum.

Så jeg holder fast i mit tidligere råd til dig. Kontakt banken eller inkassofirmaet, gør dem opmærksom på afgørelsen fra 2004 og bed dem oplyse, på hvilket grundlag de har modtaget dine fortrolige oplysninger, når det iflg. afgørelsen ikke bør kunne ske. Alternativt indbring sagen for Finanstilsynet. Er du ikke selv i stand til at skrive til bank/inkassofirmaet kan de bede den advokat herom, som du alligevel skal kontakte vedrørende bankens afkald på at ville inddrive fordringen. Fsv. angår banken bør du skrive til deres Klageansvarlige, hvilket du bør kunne finde mere om på bankens hjemmeside..