#209840
morsdreng

Hvis banken ikke vil besvare din henvendelser, kan du anmode inkassofirmaet om at oplyse dig om det retslige grundlag for deres overtagelse af fordringen. Alternativt kan du indbringe sagen for Finanstilsynet for at få afklaret, om Erhvervsankenævnets afgørelse af 18.2.2005 om, at en bank ikke uden kundens accept må videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med salg af en fordring fortsat er gældende.

Hvis videregivelse af oplysninger kun må ske med kundens accept, bliver det efter min mening svært til umuligt for Finansiel Stabilitet – og pengeinstitutter – at overdrage deres fordringer til Lindorff. Pressemeddelelsen på Lindorffs hjemmeside om overlevering af fordringerne fra Finansiel Stabilitet oplyser kun, at kundernes vil blive orienteret i forbindelse med overleveringen.

Hvis du mener, at bankdirektørens oplysning om, at man ikke vil forfølge tilgodehavende betyder, at banken dermed også har givet afkald på deres tilgodehavendet hos dig, burde du have afkrævet banken en skriftlig erklæring om, at du ikke længere skyldte dem penge, en såkaldt saldokvittering, ligesom du straks burde have reageret, da du modtog de 2 påmindelser. Om du kan bevise din påstand nu mere end 10 år senere, må du drøfte med en lokal advokat.