#209836
morsdreng

Jeg kan supplerende oplyse, at jeg er bekendt med, at et datterselskab af det nu hedengangne EBH inden finanskrisen opkøbte fordringer fra banken, ligesom firmaet Lindorff på nettet oplyser, at de har overtaget pengeinstitutfordringer fra Finansiel Stabilitet.

Dette vil IKKE være muligt, hvis sælger ikke kan oplyse om skyldners navn, adresse og cpr-nummer, der i øvrigt også vil fremgå af det fysiske gældsbrev, der er en forudsætning for at kravet f.eks. kan indbringes for fogedretten. Men som oplyst i mit tidligere indlæg, kan et PI ikke overgive sagen til inkasso hos eller sælge den til hvem som helst.

Jeg har ikke “boget” sagen yderligere – hvilket også falder udenfor dette forum – men vil mene, at det er ok, hvordan kan Finansiel Stabilitet ellers sælge tilgodehavender som de har overtaget fra konkursramte banker til Lindorff?

Hvis du vil forfølge sagen yderligere, er mit råd, at du kontakter det pengeinstitut som du oprindeligt skyldte pengene og beder dem oplyse dig om, på hvilket retsligt grundlag fordringen mod dig er overdraget til en 3. mand.