#209832
morsdreng

Som svar på dit ovennævnte spørgsmål kan oplyses

at en bank som udgangspunkt har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, og derfor ikke uden videre kan udlevere dine oplysninger til 3. mand. Men se nedenfor.

at du ikke kan forlange at en bank eftergiver de penge de har til gode hos dig. Kravet kan kun forsvinde ved at du betaler, får en anden aftale med banken, fordi kravet er forældet eller fordi banken af en eller anden grund opgiver at inddrive kravet.

at din gæld til banken tidligere i praksis aldrig blev forældet, da den var underlagt en 20 årig forældelse, der alene kunne afbrydes ved en påmindelse fra bankens side, hvorefter der løb en ny 20 årig forældelse o.s.v.

at der fra 1.1.2008 er indført nye forældelsesregler, hvorefter gæld til Pengeinstitutter forældes efter 10 år, mens forældelsen kun kan afbrydes ved din anerkendelse af gælden, f.eks. ved underskrift på et frivilligt forlig eller ved indbringelse af sagen for fogedretten eller ved udtagelse af stævning imod dig. Det sidste vil kun ske, hvis pengeinstituttet ikke har et underskrevet gældsbrev, dvs. hvis gælden stammer fra overtræk, kassekredit eller byggelån.

at særlige overgangsregler i forbindelse med overgangen til de nye forældelsesregler betyder, at en afbrydelse der er sket efter de gamle regler – dvs. en påmindelse inden den 31.12.2007 – også gælder efter den 1.1.2011 hvor de særlige overgangsregler ophørte. I klart sprog betyder dette, at har banken sendt dig en påmindelse i 2007, forældes din gæld først 10 år senere i 2017.

at et pengeinstitut – selv om de har tavshedspligt – naturligvis godt kan bede andre, f.eks. et inkasso- eller advokatfirma om at inkasserede tilgodehavendet for dem, ligesom de også kan sælge deres tilgodehavende hos dig til 3 mand. Den pågældende der køber fordringen vil naturligvis også være bundet af tavshedspligt, ligesom et PI aldrig vil kunne få godkendt, at deres fordringer overdrages til “folk med rygmærker”.

Så konklusionen er, at din gæld endnu ikke er forældet og at banken er berettiget til sælge sit krav imod dig til 3 mand eller anmode 3. mand om at inkassere kravet, men du vil ikke kunne stilles ringere, end hvis gælden fortsat var til det pågældende PI.