#209822
thsv

Personligt ville jeg nu vælge at maksimere ratepensionen, specielt hvis der er tale om en arbejdsgiveradministereret ordning.

Givet din unge alder giver ratepensionen kun mening hvis den er oprettet, så der kan udbetales fra det fyldte 60. år ellers bør du vente med opsparing denne vej til du er ansat, hvor der er obligatorisk pension.