Forside Fora Bolig og realkredit Hvad ville være rimligt? Hvad ville være rimligt?

#209810
morsdreng

Du/I har helt andre problemer end hvilket beløb din ex. kone skal indbetale til vedligeholdelse af huset og hvilke lån der skal indfries/refinansieres.

At den ene af husets 2 ejere betaler samtlige terminer og udgifter på et hus som banken/kreditorerne ikke vil lade ham overtage alene, er der ikke den store fremtid i. Og det samme gælder for planerne om et nyt badeværelse eller et nyt tag. Så du bør slet IKKE skrive “hvis” huset skal sælges, der er IKKE andre muligheder end salg. Løsningen med at du betaler alle udgifterne vedrørende huset bør derfor kun være for en kortere periode, hvori huset forsøges solgt i fri handel.

Set fra din ex. konens synspunkt, er det slemt nok at hun må fraflytte det fælles hjem, med det bliver da kun ulige værre, når hun fortsat på ubestemt tid er medhæftende for al gælden i huset.

Så lang tid huset ikke er solgt, vil i begge hæfte for både kreditforenings- og banklån, og dermed vil jeres økonomi være sammenblandet i lang tid efter jeres ægteskab er ophørt, med alt hvad dette indebærer, herunder at rentefradraget vil blive indberettet med ½-delen til hver uanset hvem af jer der faktisk betaler terminerne. Sammenblandingen kan kun ophøre ved at huset sælges eller at banken accepterer, at du overtager huset alene og dermed frigiver din ex. som meddebitor. Men det sidste har du fået afslag på.

I øvrigt har du den 12.6 startet en tråd på dette forum, hvori du oplyse, at du/I var teknisk insolvente og der ville være en gæld på 700 tkr. efter et evt. salg af huset til dig. Hvordan harmonerer det med det nu oplyste, herunder med muligheden for gevinst ved salg?

Som allerede oplyst, bør du i stedet for at søge råd på dette forum, søge professionel hjælp hos advokat. Og lad nu vær med igen at blive sur, for rigtig rådgivning er IKKE kun at fortælle dig det du gerne selv vil høre.