#209728
morsdreng

Kære Test, hvis man ikke er uddannet eller ansat indenfor den finansielle branche, kan man umuligt have et detailkendskab til hvordan og på hvilke vilkår et pengeinstitut yder lån med pant i fast ejendom.

Om man kun vil yde boliglån op til 95% eller udover 100% af ejendommens handelsværdi afgøres kun af det pågældende pengeinstitut og ingen andre. Og jeg kan garantere dig for, at et pengeinstitut også vil tage pant for forbrugslån, medmindre det er indlysende klart, at pantet aldrig vil kunne få nogen sikkerhedsmæssig værdi.

Hvis du skulle have ret i din antagelse, vil et PI aldrig tage – fuld – sikkerhed for lån der ydes på tidspunkter, hvor handelspriserne for fast ejendom er i bund. Tror du virkelig ikke, at banken i den aktuelle sag har taget pant for det samlede boliglån på 303 tkr., uagtet at de sidste 185 tkr. af boliglånet prioritetsmæssigt var placeret udenfor ejendommens 2 år gamle handelspris på 598 tkr.?

Enhver med kendskab til bankdrift ved, at sikkerheden skal tages samtidig med ydelsen af lånet og ikke efterfølgende, når det har vist sig, at aktivets handelsværdi er steget.