#209726
test

En belåning over 100% ydes typisk som forbrugs lån og uden pant