#209676
morsdreng

Thsv – den alminelige forståelse af betegnelsen friværdi er, at ejendommen er belånt med et mindre beløb end handelsværdien, og at der derfor er plads til yderligere belåning indenfor handelsprisen. Det er også den forståelse der sædvanligvis lægges til grund, dvs. friværdi = ejendommen er lavere belånt end den aktuelle handelspris.

At aktører på det finansielle marked f.eks kreditforeninger definerer friværdi ud fra lavere grænser end handelsprisen (f.eks. belåningsværdien iflg. realkreditloven) ændrer ikke på den almindelige forståelse af ordet friværdi. Indholdet i linket til wikepedia er kritikløst sakset fra BRF´s ordbog, og definerer derfor fejlagtigt friværdi ud fra kreditforeningernes belåningsgrænser på 80 eller 60%. Den opmærksomme læser vil kunne finde yderligere fejl i indholdet fra Wikipedia, f.eks. “værdien” som oplyses at blive fastsat af Skat hver andet år. Denne værdi drejer sig i virkeligheden om den offentlige ejendomsværdi, som er UDEN direkte betydning i relation til friværdi, bortset fra, at den i BRF´s ordbog angives som en rettesnor for opgørelsen af størrelsen på ejendommens handelsværd, hvilket dog er faldet ud i forbindelse med”saksningen” til wikipedia.

Definitionen overbelåning betyder normalt, at ejendommen er belånt med større beløb end handelsprisen. Benyttes det af en kreditforening er betydningen, at ejendommen er belånt udover den aktuelle belåningsgrænse.

I den aktuelle sag vil ejendommen blive belånt med 993 tkr. hvis det tilbudte kreditforeningslån optages, og den vil derfor være overbelånt i forhold til den af kreditforeningen fastsatte handelsværdi på 860 tkr., idet den oplyste gæld fra tidligere ejendom næppe er indeholdt i boliglånet på 303 tkr., hvoraf 150 tkr. oplyses anvendt til forbedringer og resten derfor må være anvendt til finansiering af den resterende del af købesummen på 598 tkr.

Trådstarters modstand mod overbelåning virker i mine øjne uforståelig, når ejendommen indtil indhentelsen af kreditforeningens aktuelle vurdering af ejendommen var belånt med 773 tkr. i forhold til en 2 år gammel købspris på 598 tkr. og derfor indtil den nye vurdering forelå har været overbelånt – i forhold til købsprisen.