#209640
morsdreng

Udenombanken – vi er IKKE enige om noget som helst.

Som allerede skrevet, er risikoen for ophævelse af banklån, kassekreditter og pantebreve i tilfælde af misligholdelse stort set ens. Og derfor er dit foranstående indlæg om den større risiko for bankers “indfrielse” af banklån eller kassekreditter noget forfærdeligt sludder, da et pengeinstitut næppe vil opsige et engagement med en privatkunde i andre tilfælde end misligholdelse.

Hvis man mener sig kvalificeret til at formidle pantebrevslån er det mindste man kan forlange, at man har styr på terminologien og afstår fra at reklamere på en debatside som denne, hvor reklamer og formidling ikke er tilladt.