#209632
morsdreng

Udgangspunktet er fortsat, at andelsboligforeningen er ejer af ejendommen og optager realkreditlån i ejendommen, mens det er op til den enkelte køber af en andel, at få finansieret købesummen hvortil der IKKE kan optages realkreditlån.

At der er blevet åbnet op for muligheden for at andelsboligforeningen kan optage realkreditlån og evt. videreudlåne noget af provenuet til de enkelte andelshavere betyder IKKE, at det er noget som sker pr. automatik, at alle andelsboligforeninger er med på ideen eller at den enkelte andelshaver har krav herpå.

Du kan læse mere herom på dette link
http://www.abf-rep.dk/bestil-materiale/artikler/er-realkreditlaan-til-andelshavere-en-mulighed/
Som jeg vurderer til at være mere neutral end tilsvarende indlæg fra repræsentanter for andelsbolig-miljøet.