#209566
morsdreng

Nu fremgår det ikke klart hvad det er du vil have svar på. Om RD og DDB beskytter hinanden? eller hvorfor du ikke kan få lån i RD?

Det er særdeles usandsynligt, at RD beskæftiger sig med hvilke eksisterende lån i sommerhuset der måtte blive indfriet med provenuet fra et nyt lån i RD. De har med sikkerhed andre og mere væsentlige ting at beskæftige sig med. Dit spørgsmål “oser” langt væk af mistænkeliggørelse og sammensværgelsesteori til skade for seriøsiteten i dine spørgsmål.

Det er alene långiver – her RD – der bestemmer om og på hvilke vilkår man vil give dig et kreditforeningslån. Et afslag vil ikke kunne indbringes for PI-ankenævnet, hvis det er fra et pengeinstitut eller for Realkreditankenævnet, i de tilfælde hvor afslaget er givet af et realkreditinstitut.

Så hvis du ikke kan få RD til at ændre holdning, må du forsøge dig hos andre realkreditinstitutter.