#209490
Den interesserede

Et godt og konkret investeringsforslag fra Morningstar kan ses nedenfor:

Udgangspunktet er en bred eksponering til færrest mulige omkostninger og vi kombinerer fondene til en portefølje bestående af 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer. Sådan en portefølje vil typisk egne sig til investorer med moderat risikoprofil. Beskatningen for private investorers frie opsparing varierer – alt efter om der vælges udenlandske (herunder ETF’ere) eller danske fonde.

Portefølje 1 og 2 er derfor i udgangspunktet mest fordelagtig for pensionsopsparing, mens portefølje 3 – som kun består af danske fonde – også kan anvendes til fri opsparing. Portefølje 3 vil umiddelbart også være mest gunstig, hvis ens bank opkræver ekstra gebyr for at opbevare udenlandske fonde i depotet.

For detaljer, se
http://www.morningstar.dk/dk/news/126059/s%c3%a5-billigt-kan-det-g%c3%b8res%e2%80%a6-(del-ii).aspx

Specielt oversigten nederst i artiklen er meget overskuelig.