#209254
sun

Hej igen igen.

Hvis jeg forstår dig korrekt så er de renter jeg får på den kreditorbeskyttede konto også muligt at kreditorbeskytte, right??

Er det også rigtig forstået, at det afkast jeg får af de værdipapirer der ligger i det værdipapir depot der er tilknyttet den kreditorbeskyttede konto, også kan kreditorbeskyttes, dvs. også komme “tilbage” på den kreditorbeskyttede konto?

Det jeg tænker er også KUN at indsætte en type erstatning der kan kreditorbeskyttes på den samme kreditorbeskyttede konto som jeg allerede har oprettet til formål for den erstatning jeg har fået af Arbejdsskadestyrelsen for tab af erhvervsevne.
Der kører nu en sag i Patienterstatningen da jeg under en operation fik en patientskade.
HVIS jeg får nogen erstatning fra dem vil jeg godt allerede inden undersøge hvad der er muligt at kreditorbeskytte og hvis noget, så smide det der kan kreditorbeskyttes ind på den samme kreditorbeskyttede konto da det var lidt af en opgave at få en sådan oprettet!!!

Patienterstatningen “kører” efter “Erstatningsansvars loven” Det de kan dække er:
Efter lov om erstatningsansvar kan bl.a. følgende erstattes: helbredsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén, tab af erhvervsevne, tab af forsørger og udgifter til begravelse, og man kan få et overgangsbeløb.

Så vidt jeg ved – har fundet ud af, så kan tabt arbejdsfortjeneste og helbredsudgifter i hvert fald ikke kreditorbeskyttes.

Varigt mén tror jeg kan beskyttes, hvis det udbetales som et engangsbeløb, ikke hvis det er som en løbende ydelse som man betaler skat af.

Tab af erhvervsevne kan kreditorbeskyttes, hvis engangsbeløb.

Svie og smerte ved jeg ikke hvordan udbetales (engangsbeløb eller som en løbende ydelse). Jeg ved ikke om svie/smerte kan kreditorbeskyttes hvis det udbetales som et engangsbeløb!

Tab af forsørger og udgift til begravelse er ikke aktuelt for mig.

Hvad der menes med et “overgangsbeløb” ved jeg heller ikke hvad de mener med!