#209252
morsdreng

En kreditorbeskyttet konto kan benyttes, hvis du senere skulle få en ny personskadeerstatning. Indsætter du derimod frie beløb på den beskyttede konto og f.eks. benytter den som opsparingskonto for andre fri midler som du har, er den gal – beskyttelsen er gået fløjten og det samme kan ske, hvis du pantsætter kontoen eller depotet

Om renter og afkast siger retsplejelovens § 513 – Udlæg kan ikke foretages i erstatning for invaliditet eller tab af forsørger eller i godtgørelse i forbindelse hermed, hvis beløbet tilkommer skadelidte eller den, som har mistet en forsørger. Er beløbet udbetalt, kan udlæg dog ske, medmindre summen ved indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse eller på anden måde er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Tilsvarende gælder om renter og udbytte af kapitalen.