#209176
thsv

https://www.al-bank.dk/default.asp?id=40

“Banken får første prioritetspant i formuedelen i din andelsbolig. Formuedelen er den pris, din andelsbolig er vurderet til, før forbedringer, løsøre o.a. kommer til.”

Det står faktisk ret tydeligt i betingelserne som er tilgængelige på nettet.

“Sikkerhed: 1. prioritetspant i formuedelen inden for 80 % af andelens samlede værdi med fradrag af andelens forholdsmæssige del af andelsboligforeningens gæld. Lån i intervallet 80-100 % kan tilbydes som annuitetslån med løbetid på op til 20 år.”

Så ingen tvivl om at AL kun vil belåne 80% af andelens regnskabsmæssige del som prioritetslån, men denne del kan evt. vælges som afdragsfri i 10 år, så I kan koncentrere jer om at afdrage de 740.000 kr med ringere sikerhed først.
For øvrigt afskrives de fleste forbedringer over 10, 20 eller 30 år alt efter hvad der er forbedret. Så uden kendskab til forbedringerne er det meget svært at udtale sig om, hvordan en bank vil vurdere belåningen i en andel, men umiddelbart kan de kun tinglyse sikkerhed i andelens formuedel i foreningen og ikke i forbedringerne, som istedet bliver et personligt lån.

I kan evt. prøve en anden bank måske de vurderer anderledes, hvis forbedringerne virkelig gør lejligheden 500.000 kr mere værd.