#209042
morsdreng

Om det kan betale sig at konvertere fra 4% til 2,5% kan du se, når du kender alle udgifterne ved omlægningen og sammenholder denne med besparelsen på ydelsen. Jo kortere tid det tager besparelsen at afvikle omkostningerne ved omlægningen jo bedre. Forudsætter naturligvis, at løbetiden på begge lån er ens, hvis ikke vil noget af besparelsen blive “betalt” med en løbetidsforlængelse.

Hvordan kurserne på obligationerne vil udvikle sig i fremtiden, kan ingen på denne side oplyse dig om.