#208968
morsdreng

PD99 – Jorden kan også gå under i morgen. Der er ingen grund til at overdramatisere.

Hvorfor skulle en bank, som kunden retter henvendelse til for at få oprettet en konto et andet sted end hos sin hovedbankforbindelse, på eget initiativ og uden aftale med kunden tilmelde denne konto som kundens NemKonto? Mennesker kan fejle og intet er fuldstændig udelukket, men sandsynligt er det ikke.

Og i øvrigt drejer sagerne fra PI-ankenævnet sig om PI, der har opdaget, at deres kunde har flyttet sin NemKonto, og derefter ændrer denne tilbage til dem selv igen, UDEN aftale med kunden og alene for at sikre sig, at kundens indtægt fortsat indgår hos det pågældende PI – og det er noget helt andet.