#208952
morsdreng

Gå ind på bolius.dk og se deres opgørelse over omkostningerne ved køb af bolig, som de ansætter til 5-8% af købsprisen, svarende til mindst 100 tkr. ved en købspris på 2 millioner. Hertil kommer udgifterne ved salg, der hurtigt kan komme op på det samme beløb. Så det er ikke småbeløb som en eventuel prisstigning på lejligheden skal kunne dække, for at køberen kan undgå tab.

Om fremtiden vil bringe prisstigninger eller – fald på den pågældende ejerlejlighed eller hvordan indfrielseskurserne vil udvikle sig på lånene i lejligheden ved ingen. Transaktionsomkostningerne ved køb/salg er derimod en faktisk udgift, som spørger skal betale i forbindelse med køb og salg af ejendommen, og udgør en så væsentlig udgift, at den bør tillægges større vægt når beslutningen om køb skal træffes end forventningerne til renteudviklingen og indfrielseskurser på de valgte lån.

Valget er naturligvis trådstarter´s, men det bør ske på et fuldstændigt grundlag.

PS. Er det ikke lige tidligt nok, at lade finanskrisens lære gå i glemmebogen?