Forside Fora Bolig og realkredit Kurstab ved Totalkredit F3 vs. Jyske F3 Kurstab ved Totalkredit F3 vs. Jyske F3

#208946
morsdreng

Hvordan køber finansierer lejligheden har ikke den store betydning, set i forhold til de merudgifter som køber vil få ved at købe ejerlejlighed for en tidsperiode på blot 3 år.

I forhold til en lejet lejlighed, vil købet udløse meromkostninger til selve købet, bl.a. til køberrådgivning, finansieringsomkostninger m.m. + meromkostninger i forbindelse med det fremtidige salg, i form af mæglersalær, udfærdigelse af skøde, tilstands- og elrapport, ½ præmie på ejerskifteforsikringen m.m. Udfærdiges der IKKE rapporter, vil udgifterne til disse og ejerskifteforsikringen i stedet blive afløst at sælgers risiko for, at køber senere vil kræve nedslag i købesummen eller erstatning pga. mangler ved ejerlejligheden.

Afhængig af lejlighedens pris, kan de samlede købs- og salgsomkostninger sagtens løbe op i 100 tkr. eller mere, og hvis ejendommen ikke er steget i pris når den om 3 år skal sælges, er dette beløb en fuldstændig unødvendig merudgift i forhold til at bo i lejet lejlighed.

Om merudgifterne ved at købe og senere sælge kan dækkes helt eller delvis ved en prisstigning på ejerlejligheden, eller om du kommer til at sætte endnu mere til pga. faldende ejendomspriser, kan kun guderne vide.

Sund fornuft tilsiger, at man IKKE bør købe fast ejendom hvis man på købstidspunktet er klart over, at man allerede skal sælge igen 3 år senere.

Flyt i en lejet lejlighed, så undgår du merudgifterne ved køb og senere salg og enhver risiko for yderligere tab på grund af faldende huspriser og/eller stigende indfrielseskurser på de optagne lån i lejligheden.