#208900
morsdreng

Maestrodk, du har misforstået sagen. Fordi værdien af andelsboligen i henhold til andelsbolig lovens regler kan opgøres på baggrund af ejendommens købspris, ejendommens kontante værdi som udlejningsejendom (valuarvurdering) eller EV med tillæg af forbedringer, betyder dette IKKE, at et PI kan eller vil belåne den enkelte andelsbolig på til dens værdi opgjort efter den af de 3 muligheder, der er gældende i den pågældende forening.

Den værdistigning som andelsboligen iflg. spørgeren har haft siden købet, er en konjukturgevinst, og kun fremtiden kan vise, om denne er reel eller ikke. Ejer man et alm. parcelhus kan man heller ikke forvente, at et PI nødvendigvis vil belåne en stigning i ejendommens værdi, hvorimod finansieringen af en forbedring er mere reelt, også selv om denne kan vise sig ikke at blive afspejle i en højere værdi for ejendommen.