#208876
Michael

Med en tidshorisont på bare 4-6 år for ejerskab vil jeg helt fraråde et køb. Dels er der risikoen for prisudsving på den korte bane og dels er transaktionsomkostninger til køb og salg meget høje. Advokat, kurstab, stiftelsesomkostninger, tinglysningsafgift, mægler osv osv kan hurtigt løbe op i 150.000 kr. til køb og salg hvilket giver en udgift på 2500 kr/md over 5 år. Det er penge direkte ud af vinduet.

Vent med at købe til I er færdige med at studere eller køb en bolig I kan bo i mindst 8 år.