#208794
perasdk

SKAT “freder” ikke længere kontanthjælpsmodtagere, men prøver at få dem ind i en afdragsordning.

SKAT har mulighed for at lave en særlig lønindeholdelse hos kontanthjælpsmodtagere og andre lavtlønnede på op til kr. 400 pr. måned, hvis man skylder medielicens, P-afgift eller kontrolafgift til trafikselskaberne.

SKATS fogeder kan ikke foretage udlæg for alle typer krav, nogle krav skal forbi fogedretten, i hvert fald tidligere skulle man som hovedregel skylde over kr. 50.000 (hovedundtagelse ejendomsskat) før SKAT foretog udlæg.