#208790
morsdreng

Hvis I vil vide hvordan det hele hænger sammen, så tag og læs SKATs inddrivelsesvejledning, hvor det er beskrevet hvorledes gæld til det offentlige kan inddrives.

Om lønindeholdelse er der helt klare regler og der kan som hovedregel IKKE ske indeholdelse i kontanthjælp eller hvis personens rådighedsbeløb er på linje med eller under det beløb der accepteres i en offentlig gældssanering. Det sidste fordrer dog, at skyldner anmoder om, at indeholdelsen sker efter betalingsevnemodellen, idet der ellers vil ske et %-træk fastsat på baggrund af indkomstens størrelse.

SKAT har selv pantefogeder, og er derfor IKKE henvist til at benytte fogedretten, hverken til foretagelse af udlæg i indestående i bank, bil eller fast ejendom.