#208610
morsdreng

Nej!

Pengeinstitutter må ikke uberettiget oplyse andre om deres kunders fortrolige forhold. Dette fremgår både af en mangeårig og fastetableret praksis samt af lovreglerne på området.

Reglerne fremgår af Lov om Finansiel virksomhed, kapitel 9.

Overtrædelse kan straffes med bøde og op til 4 mdrs. fængsel.