#208540
morsdreng

Forvirring? Det fremgår klart af ovenstående indlæg, at banker har tavshedspligt og derfor ikke uden kundens skriftlige samtykke kan videregive oplysninger om denne. Dette gælder naturligvis også for oplysninger om indlånskonti. Eneste undtagelse er bankernes afgivelse af soliditetsoplys ninger, hvor der på private kunder kun kan forespørges om den pågældendes værdi som kautionist.

Når der drøftes om en bank kan se gæld til andre banker, skyldes dette alene, at der fejlagtigt er blevet fremfør, at en bank kan se udlån i andre PI og Mastercard med kredit og at Coop Bank kan se
gæld til ydere af kviklån som f.eks. Ikano Bank. Hvilket naturligvis ikke er korrekt.

For en god ordens skyld kan jeg oplyse, at det IKKE er almindelig praksis, at et PI men sin kundes samtykke indhenter oplysninger om denne i andre PI. Eneste undtagelse er Kreditstatus, hvor långiver indhenter lånsøgers tilladelse til at forespørge om denne i registeret. Her kan man kun kan se gæld til de 9 långivere der er tilsluttet Kreditstatus, og endda uden oplysning om navnet på den eller de konkrete långivere.

Hvad banken kan se, at de papirer som kunden selv indleverer er en helt anden sag.