#208534
morsdreng

Rubrik 14 i forskudsregistreringen for 2014 omfatter iflg. vejledningen til denne
•Efterløn, der udbetales fra en A-kasse.
•Delpension og orlovsydelse, der udbetales fra det offentlige.
•Beløb, der hæves fra en kapitalpension for at finansiere et indkomsttab ved uddannelses- eller børnepasningsorlov.
•Fleksydelse der udbetales fra det offentlige

Mig bekendt baseres forskudsregistreringen for 2014 på de seneste oplysninger som SKAT har om den pågældende, her 2012 selvangivelsen, og IKKE fra en indberetning fra udbetalerene til brug for forskudsregistreringen. Hvordan SKAT kan udtale sig om, at en indkomst i forskudsregistreringen ser for høj ud, kan jeg ikke forstå.

Mit forslag er, at du sammenholder forskudsregistreringen for 2014 med årsopgørelsen for 2012 (hvorfra indkomstoplysningerne må stamme) og med 2013 årsopgørelsen som nu må foreligger. Når du8 har gjort det, kan du sandsynligvis se sammenhænget. Men du skal være opmærksom på, om der er ændringer eller forskelle mellem din fars indkomst i 2012 og i 2014.

Du kan også udskrive din fars skatteoplysninger for årene 2012, 2013 og 2014, heraf vil du kunne se, hvilke indkomster din far har haft i 2012 og 2013, og det kan muligvis løse op for sagen.