#208528
morsdreng

Iflg. lov om finansiel virksomhed må et pengeinstitut ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger.

Kreditstatus er et register der er godkendt af Datatilsynet og som fungerer ved at låntager/kunden giver sin tilladelse til at der må ske forespørgsel ang. ham eller hende i Kreditstatus. Dermed er det IKKE tale om en uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, og derfor kan man ikke kalde det eb bøjning af tavshedspligten.